Klasik Masaj Kursu

KURS TANIMI

KLASİK MASAJ ELEMANI YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin;

 1.  Vücut bakımı ve masajın insan sağlığı açısından yeri ve önemini kavramaları,
 2. İnsan vücudunun bölümlerini ve özelliklerini kavramaları,
 3. Masajda kullanılan araç gereç ve malzemeleri tanımaları ve bunların özelliklerini kavramaları,
 4. Masaj yapmanın temel prensiplerini kavramaları ve doğru olarak uygulamaları,
 5. İnsan vücudunun bölümlerine göre masaj yapma tekniklerini uygulamaları,
 6. İnsan vücudunun bölümlerine uygun masaj uygulamaları yapmaları,
 7. Masaj uygulamalarında kullanılan araç-gereçlerin bakım ve temizliğini yapmaları,
 8. Çalışırken sağlık ve hijyen kurallarını uygulamaları,
 9. İşletme sahibi, personel müşterilerle olumlu ilişkiler kurmaları ve iş birliği yapmaları,
 10. Güncel olarak masaj teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli olarak yenilemeyi ve geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri,
 11. İş güvenliği önlemlerini kavramaları ve uygulamaları,
 12. Teknik açıdan ve beceri yönünden gelişmiş,masaj yapabilen bilinçli elemanlar olarak yetişmeleri beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Teknolojinin ve tıbbın hızla gelişmesine paralel olarak insanların sağlıklarına özen göstermeleri sonucunda insan sağlığı ile ilgili hususlardan biri olan masaj büyük önem kazanmıştır.Ülkemizde vücut anatomisine uygun masaj yapabilecek,sertifikalı eleman olarak çalışabilecek masör masöz yetiştiren özel kurslar bulunmamaktadır.Bu yüzden işletmeler,ihtiyaçlarını büyük oranda bilimsel olmayan yollarla masaj yapan kişiler çalıştırarak karşılamaktadır.
 2. Bu program, dünyada meydana gelen hızlı değişimler sonucunda estetik,sağlık,spor,ve turizm sektörlerinde ihtiyaç duyulan klasik masaj elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programının uygulanmasıyla ilgili sektörlerde iç ve dış piyasanın ihtiyaç duyduğu sertifikalı ve nitelikli eleman ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olacaktır. Bilhassa turizmin yaygın olduğu bölgelerdeki otel ve diğer konaklama merkezlerinde ihtiyaç duyulan masaj etkinlikleri gün geçtikçe artmakta ve insanlara yeni iş imkanları sağlamaktadır.
 3. uygulama sınıfında dersler,dışarıdan denek getirilmesi veya kursiyerlerin dönüşümlü denek olarak kullanılması şeklinde blok işlenecektir.
 4. Konular işlenirken gerektiğinde piyasada uygulamanın içinde olan kişilerin sınıf ortamına getirilerek kursiyerlerin yararlanması sağlanacaktır.
 5. Yapılacak uygulamalarla bağlantılı olarak masaj, güzellik salonları ve sağlık kuruluşlarına geziler düzenlenecektir.
 6. Kurs sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlar uygulama sınavına alınırlar.Uygulama sınavın da da başarılı olan kursiyerlere kurs bitirme (başarı) belgesi verilecektir.Sınavla ilgili olarak tüm bu işlemlerin haricinde diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
 7. Yöntem ve teknik olarak programın uygulanmasında, gösterip yaptırma, anlatım, bireysel çalışma yöntemi ile gösteri ve soru cevap tekniği yeri geldiğinde kullanılacaktır.
 8. Teorik konuların anlatımında şemalardan yararlanılacaktır.Ayrıca video ve bilgisayar yardımıyla çeşitli örnekler gösterilecektir.
 9. Vücudun bölümlerine uygun masaj uygulaması ile ilgili açıklamalara kursta yeterince yer verilecek,uygulamalar yapılacaktır.
 10. Masaj uygulamalarında, hijyen kuralları öğretilecek ve iyi iş alışkanlıkları kazandırılacaktır.Programın uygulanması süresince, usta öğretici ve diğer öğreticilerin uygulamadaki malzeme kullanımı ile müşteri, yönetici ilişkileri hakkında bilgi verilecektir.
 11. Kullanılacak maddelerin, araç-gereçlerin kullanılmadan önceki ve sonraki temizleme ve saklanma özellikleri hijyen şartlarına özen gösterilerek kavranması sağlanacaktır.
 12. Konular bir sistem bütünlüğü içinde düşünülerek gerekirse geçmiş konularla ilgili hatırlatmalar yapılarak kursiyer ön hazırlığa tabi tutulacaktır.
 13. Kursiyerlerin öğrenmeleri periyodik olarak takip edilecek,öğrenmede eksiklikleri varsa tespit edilerek öğretici tarafından giderilecektir.
 14. Konular,kendi içerisinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.
 15. Konular önce teorik 40 saat (%33), uygulama 80 saattir(%67). Program,hafta içi (4 hafta) ve hafta sonu (10 hafta) 120 saat olarak uygulanır.
 16. Uygulamalar kurs merkezinde verilebildiği gibi kurumun anlaştığı bir iş yerinde de yapılabilir.

Kursiyerlerin kaydı yapılırken parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak sakatlıkları ile benzeri vücut sakatlıklarının olmamasına dikkat edilecektir.                                                                                   

 

PROGRAMIN SÜRESİ                                                                                             

 

 Hafta içi

Haftalık süre :Günde 6 saat * 5 gün =30 saat

Toplam süre  :4 hafta * 30 saat =120 saattir.

Hafta sonu Haftalık süre: Günde 6 saat *2 gün =12 saat

Toplam süre: 10 hafta *12 saat= 120 saattir.

 

PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI (HAFTA İÇİ)

1.HAFTA

A. MASAJIN TARİHSEL GELİŞİMİ

B.MASAJ VE MASÖR HAKKINDA ÖN BİLGİLER

1.Masör Masör Kimliği/Dokunma Hakkı Masörün Kişisel ve Moral özellikleri 2.Masaj –Klasik Masaj .Dinlendirme Masajı .Tedavi masajı .Spor masajı .Hazırlık Masajı( Aktivite Öncesi Masaj) .Ara Masajı .Aktivite Sonrası masaj -Özel Teknikli Masajlar .Doku Masajı .Segmental Masajı .Diğerleri -Aletli Masajlar .Titreşim Aleti(Vibratör) .Su İçi Masaj Cihazları .Vakumlar -İç Organ Masajları .Kalp Masajı .Kolon Masajı

VÜCUDUN DİLİ,İŞ GÜVENLİĞİ VE HİJYEN

 1. Vücudun Dili
 2. İş Güvenliği
 3. Masaj ve Sağlık
 4. Destek ve Hareket Sistemi

a. İskelet Sistemi . Kemikler .Eklemler b. Kas Sistemi

Kasların Ortak Fiziksel Özellikleri

İskelet Kaslarının Yapısı ve Görevleri

Kas Liflerinin Tipleri

5.Genel Sağlık Bilgisi

 1. Sağlığı Korumada Temizliğin Önemi
 2. Kötü Alışkanlıklardan Korunma Yolları
 3. İş Yerinde Sağlık Açısından Alınması Gereken Önlemler

İNSAN ANATOMİSİ (MASAJIN ANATOMİSİ)

 1. Baş

Baş Kasları

2.Gövde

.Gövde Kasları

.Sırt Kasları

.Karın Kasları

3.Üyeler (Ekstretimite) a. Alt Üye (Ekstremite) Kasları

.Kalça Kasları

.Uyluk Kasları

.Bacak Kasları

.Ayak Kasları

b. Üst Üye ( Ekstremite) Kasları

.Göğüs Kasları

.Omuz Kasları

.Kol Kasları

.Ön Kol Kasları

. El Kasları

2.HAFTA

        A. İŞ GÜVENLİĞİ VE HİJYEN

         B.KLASİK MASAJIN ORGANİZMAYA ETKİLERİ

 1.  Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri
 2. Kaslar Üzerine Etkileri
 3. Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
 4. Dinlendirici Etkiler
 5. Ağrı Üzerine Etkileri
 6. Psikolojik etkileri
 7. İç Organlar Üzerine Etkileri

KLASİK MASAJ İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR

 1. Masaj Odası

.Oda Sıcaklığı

.Temizlik

.Masaj Masası ve Diğer Aksesuarların Hazırlığı

.Işıklandırma

.Ses Ayarlaması

2.Masajda Kullanılan Maddeler

.Yağlar,Pudra,Alkol

.Masaj Masası ve Yardımcı Malzemeler

3.Masörün Hazırlığı

.Giyim-Kuşam,Temizlik,Sağlığın Korunması Yönünde Hazırlık

.Isınma

. Müşteri- Masör İletişimi

4.Masajın Planlanması

.Masajın Süresi

.Masaj Uygulamasının Hızı

.Masaj Uygulamasının Sertliği

.Masaj Uygulamasının Seçimi

KLASİK MASAJ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

 1. Sıvazlama(Öfloraj)

a. Derin Sıvazlama b. Yüzeysel Sıvazlama

 1. Yoğurma

a. Çimdikleme (Pincing) b. Sıkıştırma (Wringing) c. Yuvarlama (Roling)

 1. Friksiyon
 2. Titreşim(Vibrasyon)
 3. Sallama ( Shaking)
 4. Darbeleme (Tapotment)

a. El Dış Kenar Vuruşu ( Hacking) b. Kubbeli El Vuruşu (Claping) c. Parmak İç Kısım Vuruşu ( Slaping) ç. Parmak Uç Kısım Vuruşu ( Tapping) d. Yarı Açık El Dış Kenar Vuruşu ( Beating) e. Yumruk Vuruşu (Pounding)

KLASİK MASAJIN UYGULAMA ALANLARI

 1. Yorgunluk Halinde
 2. Kaslarda Fonksiyonel Yetmezliklerde
 3. Aktif ve Pasif Zorlanmalarda
 4. Omurga Sorunlarında
 5. Felçlerde
 6. Kaslarda Sinir Zedelenmesine Bağlı Bozukluklarda

KLASİK MASAJIN DOKTOR ÖNERİSİNE GÖRE DİKKATLE UYGULANABİLECEĞİ DURUMLAR

 1. Ödem,Zorlama,İncinmelerde
 2. Tendon İltihabı (Tendinit) Tedavisinde
 3. Şeker ve Böbrek Hastalarında
 4. Kanser Olanlarda veya Yeni Kalp Krizi Geçirenlerde
 5. Tansiyon Sorunu Olanlarda

KLASİK MASAJIN KESİNLİKLE UYGULANAMACAĞI DURUMLAR

 1. Yangıda (iltihaplanma)
 2. Kırık , Yanık ve Yaralanmalarda
 3. Enfeksiyon Hastalıklarında
 4. Bulaşıcı ve Kanamalı Hastalıklarda
 5. Damar Hastalıklarında
 6. Diğer Patolojik Durumlarda

3-4 HAFTA

İŞ GÜVENLİĞİ VE HİJYEN

KLASİK MASAJIN BÖLGELERE GÖRE UYGULAMALARI

1.Sırt Masajı Uygulamaları

a. Bel Masajı Uygulamaları                                                                                                                                 .Omurga Yanı Masajı

 .Kalça Kasları Masajı

b. Üst Sırt Masajı Uygulamaları

.Omurga Yanı Masajı

.Üst Sırt Kasları Masajı

c. Ense Masajı Uygulamaları

.Omurga Yanı Masajı

. Yan Boyun Kasları Masajı

.Boyun Kökü Masajı Üst Sırt Kasları Masajı

.Omuz Kuşağı Masajı

2. Yüz Masajı Uygulamaları

a. Yüz Sinirleri                                                                                                                                                                   b. Yüz Kasları

3.Üst Üyeler (Ekstremite) Masajı Uygulamaları

a. Kol Masajı Uygulamaları

. Göğüs Kası Masajı

.Omuz Kası Masajı

.Kol Arkası Masajı

.Pazı kası Masajı

.Dirsek Masajı

b. Ön Kol Masajı Uygulamaları

. Ön Kol Dış Yanı Masajı

.Ön Kol İç Yanı Masajı

c. El Masajı Uygulamaları

.El Sırtı Masajı

.El Ayası Masajı

.Parmak Masajı

4. Karın Masajı Uygulamaları

a. Karın Kasları Masajı

b. Kolon Masajı

5.Alt Üyeler ( Ekstremite) Masajı Uygulamaları

a. Uyluk Masajı Uygulamaları

. Uyluk Önü Masajı

.Uyluk Dış Yanı Masajı

.Uyluk İç Yanı Masajı

.Uyluk Arkası masajı

b. Diz Masajı Uygulamaları

c. Bacak Masajı Uygulamaları

. Bacak Önü, Bacak Yanı ,Bacak Arkası Masajı

ç. Ayak Masajı Uygulamaları

. Ayak Sırtı, Dış ve İçi, Taban ve Ayak Parmakları Masajı

6.Saçlı Derinin Masaj Uygulamaları C. KENDİ KENDİNE MASAJ VE UYGULAMALARI Ç. BAĞ DOKUSU MASAJI VE UYGULAMALARI D. BİTKİSEL AROMALI YAĞLARLA YAPILAN ( AROMA TERAPİ) MASAJ VE UYGULAMALARI E. LENF DRENAJ MASAJI VE UYGULAMALARI F. TEORİK VE UYGULAMALI SINAV PROGRAM İÇERİĞİNİN HAFTA SONU DAĞILIMI

1.HAFTA        A. Masajın Tarihsel Gelişimi

                           B.Masaj Masör Hakkında Ön Bilgiler

                          C. Vücudun Dili, İş Güvenliği ve Hijyen

2-3 HAFTA    A. İnsan Anatomisi (Masajın Anatomisi)

                 B. İş Güvenliği ve Hijyen

                           C. Klasik Masajın Organizmaya Etkileri

                           Ç. Klasik Masaj İle İlgili Hazırlıklar

   4-5 Hafta      A. Klasik Masaj Teknikleri ve Uygulamaları

                             B. Klasik Masaj Uygulamaları

                             C. Klasik Masaj Doktor Önerisine Göre Dikkatle Uygulanacağı Durumlar

                              Ç. Klasik Masajın Kesinlikle Uygulanamayacağı Durumlar

                         6-10 Hafta      A. İş Güvenliği ve Hijyen B. Klasik Masajın Bölgelere Göre Uygulamaları C. Kendi Kendine Masaj ve Uygulamaları Ç. Bağ Dokusu Masajı ve Uygulamaları D. Bitkisel Aromalı Yağlarla Yapılan ( Aroma Terapi) Masaj ve Uygulamaları E. Lenf Drenaj Masajı ve Uygulamaları F. Teorik ve Uygulamalı Sınav

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

                Kurs sonunda, Eylül 2001 tarih ve 2528 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak yapılan sınavın ortalaması aşağıdaki belirlenen puanlama esaslarına göre değerlendirilir. Bu sınavlarda başarılı olan kursiyerlere kurs bitirme belgesi, başarı olamayanlara da kursa katılım belgesi verilir. PUAN                       NOT                       DERECE  0-44                            D                              BAŞARISIZ 45-69                          C                               ORTA 70-84                          B                                İYİ 85-100                         A                                PEKİYİ

Ücretsiz demo dersin size kattıkları neler?

Almak istediğiniz eğitim ile ilgili uzman öğretmen kadromuzdan detaylı ve kaliteli bilgi alma imkanı sağlıyoruz.

Eğitim almak istediğiniz kurumu yakından görme imkanı sağlıyoruz, bu sayede eğitim alacağınız derslik ve uygulama salonlarını görmüş oluyorsunuz.

Hali hazırda olan öğrencilerle tanışma ve sohbet etme imkanı sağlıyoruz, sizin gibi kayıt olmak için gelip ücretsiz demo derse giren ve daha sonrasında kayıt olan öğrencilerimize kayıt oldukları günden itibaren yaşadıkları deneyimleri sorabilir eğitimler hakkında kursiyerlerimizden bilgi alabilirsiniz.

Eğitim almaya karar verdikten sonra eğitimin saatleri size uygun ders programını ödeme koşullarını gerekli ekipman ve evrakların bilgilerini idari bölümde planlayabilirsiniz.

  DANIŞMA DETAYLARI

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  KURSUN ÖZELLİKLERİ

  • Price: 0000
  • Type: Masaj Kursu
  • Students: 30
  • Duration: 120
  • Skills: uzman
  • Language: Türkçe
  • Assessment: Sınav